Privacy Policy

Inleiding

Markvoort Online neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@markvoort.online

Over Markvoort Online

Markvoort Online is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (7622 KM) Borne aan de Van Bemmelstraat 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08171652. Markvoort Online is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Markvoort Online de verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Hoe gebruikt Markvoort Online jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Markvoort Online persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Markvoort Online voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Markvoort Online worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Financiële administratie
Gegevens:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hosting / domeinregistratie / naw gegevens plaatsen op de website
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Monitoren gedrag bezoeker

Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Markvoort Online heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Beleid van Recordverwijdering (Data Retention Policy)

Op verzoek worden alle bij ons bekende gegevens verwijderd mits benodigd om lopende diensten uit te kunnen voeren.  Alle bij ons bekende gegevens worden nooit zomaar verwijderd zonder dat we contact / goedkeuring hebben gehad met de klant. Uitzonderingen hierop zijn:

Een account de status heeft van gesloten (klant is bij Markvoort Online weg)
Er geen betaling binnen 12 maanden heeft plaats gevonden voor openstaande facturen

Data verstrekken

Wij verstrekken op verzoek een data uitdraai van alle gegevens die van een klanten account zijn opgeslagen in onze systemen. Deze gegevens worden op verzoek verstrekt alleen aan de eigenaar, derhalve vragen wij om een adequate identificatie om misbruik te voorkomen. Aanvragen kan op mail adres info@markvoort.online waarna wij de benodigde identificatie vragen.

Domeinnaam privacy

Markvoort Online zal nooit klantgegevens die aan ons worden toevertrouwt delen, verkopen of gebruiken voor spamdoeleinden. Voor domeinnaam registratie maakt Markvoort Online gebruik van de services van Hostnet en Flexwebhosting. De gebruikte gegevens dienen wel aan een aantal eisen te voldoen die zijn opgelegd door o.a. de SIDN. Hier worden namelijk accurate persoonsgegevens gekoppeld aan een domeinnaam. Wij hebben geen controle wat de domeinnaam registratie met deze gegevens doet.

Externe partijen t.b.v. Domeinnaam registratie waar contact gegevens mee wordt gedeeld (mits domeinnaam privacy wordt aangevraagd):

– Hostnet
– Flexwebhosting

Verwijdering van een klant account

Markvoort Online slaat alleen gegevens op die benodigd zijn om onze diensten aan te kunnen bieden. De volgende gegevens worden verzameld:

NAW gegevens
Telefoonummer
Email Adres
Betalingsgegevens
Facturatieadres
Verzonden en ontvangen email
Support aanvragen binnenkomend en uitgaand
Controlpanel login
FTP gegevens
Email adressen login gegevens

Op verzoek verwijderen wij alle data die bekend is voor 100% mits er een opzegging is ontvangen van alle producten, alleen noodzakelijke gegevens voor het correct leveren van onze producten en diensten worden opgeslagen. Email info@markvoort.online met een verwijdering verzoek waarna wij om een adequater identificatie vragen om misbruik te voorkomen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage – Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Markvoort Online over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen – Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Markvoort Online. Je kunt verzoeken dat Markvoort Online je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking – Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Markvoort Online te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar – Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Markvoort Online of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht – Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Markvoort Online te verkrijgen. Markvoort Online zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken – In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Markvoort Online je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Markvoort Online worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Markvoort Online worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.